Suunnittelun perustana elinkaariajattelu

Olemme yksi Suomen suurimmista infra-alan suunnittelutoimistoista ja johtava rata-, sähkö- ja turvalaitejärjestelmien asiantuntija.

Toteutamme projektit tehokkaasti nykyaikaisilla työvälineillä, tavoitteena tuottaa parasta arvoa rahalle, turvallisuudesta tinkimättä.

Suunnittelussa otamme huomioon radan koko elinkaaren. Siihen kuuluu myös varautuminen mahdollisiin olosuhteiden ja liikennemäärien muutoksiin tulevaisuudessa.

Suunnittelun henkilöstö koostuu rata- ja liikennesuunnittelun, silta- ja geotekniikan sekä turvalaite- ja sähköratatekniikan samoin kuin mittauksen ja tietomallien asiantuntijoista. Suunnittelemme yhä enenevissä määrin mallipohjaisesti.

Tytäryhtiömme Insinööritoimisto Arcus Oy on keskittynyt erittäin vaativien kohteiden rakenne- ja geosuunnitteluun.

Suurin asiakkaamme on Liikennevirasto. Muita asiakkaita ovat kunnat, satamat sekä teollisuus. Toimimme myös kansainvälisillä markkinoilla.