Rautatiejärjestelmät ovat osaamisemme ydintä

Syvä rautatiejärjestelmien asiantuntemus antaa vahvan pohjan hyväksyntäpalveluillemme sekä akkreditoiduille turvallisuuden arviointipalveluillemme.

Merkittävien muutosten riskienhallinta rautatiejärjestelmässä on arvioitava riippumattomasti. Tämä varmistetaan käyttämällä riippumatonta turvallisuuden arviointilaitosta (ISA). Trafi on nimennyt VR Track Oy:n Suunnittelun arviointi- ja hyväksyntäpalvelut riskienhallinta-asetuksen mukaiseksi riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavaksi laitokseksi.

Hyväksyntäpalveluissamme autamme asiakkaitamme uusien rautatietuotteiden saattamisessa Suomen markkinoille. Vahvan asiantuntijaosaamisemme avulla hyväksyntäprosessista saadaan tehokas ja tuotehyväksyntä saavutetaan mahdollisimman nopeasti. Tuemme myös uusien innovaatioiden käyttöönottoa VR Trackin hankkeissa.

Täytämme standardin SFS-EN ISO/IEC 17020:2012 vaatimukset arviointipalveluissamme.