Suunnittelun perustana elinkaariajattelu

Olemme yksi Suomen suurimmista infra-alan suunnittelutoimistoista ja johtava rata-, sähkö- ja turvalaitejärjestelmien asiantuntija. Toteutamme projektit tehokkaasti nykyaikaisilla työvälineillä, tavoitteena tuottaa parasta arvoa rahalle, turvallisuudesta tinkimättä.

Suunnittelussa otamme huomioon radan koko elinkaaren. Siihen kuuluu myös varautuminen mahdollisiin olosuhteiden ja liikennemäärien muutoksiin tulevaisuudessa. Suunnittelemme yhä enenevissä määrin mallipohjaisesti.

Tytäryhtiömme Insinööritoimisto Arcus Oy on keskittynyt erittäin vaativien kohteiden rakenne- ja geosuunnitteluun. Ruotsin infrasuunnittelumarkkinoilla toimimme tytäryhtiömme VR Infrapro AB:n kautta. VR Infrapron tarjoamat suunnittelu- ja konsultointipalvelut kattavat rautateiden lisäksi koko infran suunnittelun.

Asiakkaitamme ovat valtion ja kuntien toimijat sekä muun muassa satamat ja teollisuusyritykset.

Suunnittelun henkilöstö koostuu väylä- ja aluesuunnittelun, rakennetekniikan, geo- ja kalliotekniikan, teknisten järjestelmien, teknologiakehityksen, tutkimuksen ja tiedonhallinnan asiantuntijoista. Käytössäsi on yli 200 suunnittelun ammattilaista!

Tutustu palveluihimme!

Vahvaa väylähankkeiden kokonaisosaamista

Väylähankkeiden kokonaissuunnittelupalvelumme kattavat kaikki hankkeisiin liittyvät tekniikka-alat maastomittauksista ja -tutkimuksista liikenne-, geo-, rakenne-, turvalaite-, sähkörata-, ympäristö- ja riskienhallintasuunnitteluun.

Uusi aluevaltauksemme, tie-, katu- ja aluesuunnittelu, sisältää teiden ja katujen sekä aluemaisten kohteiden, kuten torien, pysäköintialueiden sekä teollisuuslaitosten, satamien, logistiikkaterminaalien ja piha-alueiden suunnittelun ideasuunnitelmista rakennussuunnitelmiin.

Erikoisalaamme ovat rautateihin liittyvien siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu kaikissa elinkaaren vaiheissa sekä rautateiden tekniikkaan ja järjestelmiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

Tarjoamme osaamisemme valtion rataverkon lisäksi myös yksityisraiteiden omistajien ja haltijoiden käyttöön koko Suomen alueella. Räätälöimme yksityisraidepalvelut kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

Turvallista perustaa rakentamassa

Tuotamme laadukkaita, kustannustehokkaita ja monipuolisia mittaus- ja työmaiden koneohjauspalveluja viimeisintä teknologiaa hyödyntäen.

Pohjatutkimukset toteutamme laadukkaasti haastavissakin olosuhteissa nykyaikaisen erikoiskaluston voimin.

Suunnittelijoillamme on vuosien kokemus vaativista geoteknisistä suunnittelutehtävistä niin tie-, katu- ja ratahankkeissa kuin myös talonrakennukseen liittyvissä hankkeissa. Toimintamme tavoitteena on tuottaa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä taloudellisia pohjarakenneratkaisuja.

Turvallisuus- ja riskienhallintapalvelujen avulla varmistamme projektien sujuvan etenemisen ja huolehdimme yhdessä asiakkaan kanssa kohteen ennakoivasta turvallisuuden hallinnasta.

Kestävää kehitystä edistäen

Liikennesuunnittelu on avainasemassa, kun kehittämistoimenpiteet halutaan priorisoida onnistuneesti ja rahoitus suunnata oikeisiin ja kriittisiin kohteisiin.

Vuorovaikutteisella ympäristösuunnittelulla saadaan paras ja toivottu lopputulos sekä sujuvuutta suunnitelmien ja tarvittavien lupien hallinnolliseen käsittelyyn. Ympäristön vaikutusten arviointeja laadimme tiiviissä yhteistyössä tilaajan, ympäristö- ja muiden viranomaisten sekä paikallisten luontoasiantuntijoiden kanssa.

Tarjoamme järkevää omaisuuden hallintaa omaisuudenhallintapalveluiden avulla: tavoitteena on tukea rakenteiden omistajien johtamisjärjestelmää siten, ettei omaisuudelle kerry ylimääräistä korjausvelkaa tai tietohukkaa.

Tarjoamme kaikissa toimeksiannoissa mallintamiseen liittyviä palveluja.