Kontakta oss!

De viktigaste verksamhetsställespecifika adressuppgifterna samt faktureringsuppgifterna hittar du i det här avsnittet.

Försäljningens kontaktpersoner återfinns på den ifrågavarande tjänstens sida och du når oss även via: tarjouspyynnot@vrtrack.fi.

Kontaktuppgifterna till ledningsgruppen hittar du i avsnittet VR Track.

E-post: fornamn.efternamn@vr.fi

Telefon: 0307 10

FO-nummer: 10078822-3