Anvisningar om fakturering

För att säkerställa snabb och felfri fakturahantering ber vi er i första hand skicka era fakturor som e-fakturor. Utöver de obligatoriska faktureringsuppgifterna ber vi er se till att de tilläggsuppgifter som tas upp nedan framgår av köpfakturan.

Följande tilläggsuppgifter ska finnas på fakturan

  • inköpsorder- och/eller VR:s avtalsnummer
  • projektnummer eller beställarens namn
  • kostnadsställe
  • investerings- eller uppföljningsobjekt som beställaren begär
  • leveransadress

VR Track Oy har rätt att bestrida och skicka tillbaka en faktura samt kräva faktureraren på en ny faktura om mottagaruppgifterna är bristfälliga. Mottagaruppgifterna fastställs i avtalsbilagan eller genom beställningen. Den nya fakturans förfallodag fastställs enligt de normala avtalsvillkoren utgående från när fakturan inkommer.

Observera även följande

Känsliga uppgifter
E-fakturor, pappersfakturor eller bilagor till dessa som skickas till faktureringsadresserna får inte innehålla konfidentiella uppgifter (t.ex. socialskyddssignum, hälsouppgifter eller konfidentiell avtalsinformation).

Bankförbindelse
Alla bankkonton meddelas i IBAN-format och med BIC-kod.

Elfakturering
Dessa anvisningar gäller inte elfakturering. Det finns separata innehållskrav och kontaktuppgifter för elfaktureringen. Anmälningar om avbrott i eldistributionen, dokument om uppföljningen av elförbrukningen eller meddelanden skickas till en separat överenskommen adress.

Transportunderentreprenad och fakturor till samarbetspartners
Dessa anvisningar gäller inte separat överenskomna materialleveranser från transportunderleverantörer eller fakturor ställda till VR-koncernens samarbetspartners.

Faktureringsadresser

Till faktureringsadressen får man inte skicka något annat än fakturor jämte bilagor.

E-fakturor

EDI-kod 003710078223
Operatör BAWCFI22 (Basware Oyj)

Pappersfakturor

PL 1029
00026 BASWARE

Email fakturor: vrtrack.fi(a)bscs.basware.com

FO-nummer 

1007822-3

Fakruteringsuppgifter för VR Infrapro AB och VR Track Sweden AB.