VR Groups kommunikationsavdelning betjänar media dygnet runt via mediadeskens journummer +358 307 0123. På vardagskvällar och under helger betjänar vårt journummer vid akuta störningssituationer.

Kommunikationsavdelningens e-postadress är viestinta@vr.fi

Direktör för samhällsrelationer och miljö
Tatu Tuominen
+358 40 8625 685

Ledningens assistent
Kaija Granqvist
+358 40 8621 810