Spårvägsalliansens projektkontor

Satakunnankatu 18 A, 3. krs
33210 Tammerfors

Läs mer om hur projektet fortskrider!

raitiotieallianssi.fi (på engelska)
Tampere Stads infosidor om projektet (på engelska)

E-post: info@tampereenratikka.fi

Kontaktpersoner

Mikko Nyhä

Project Manager of Tampere Tramway Alliance

+358 40 8630 450

mikko.nyha@vr.fi