Trafikförbindelser i Äänekoski -alliansens projektkontor

Kyyhkysentie 22, 2. våningen
40320 Jyväskylä

Läs mer om hur projektet fortskrider!

Trafikverkets websidor om projektet
Facebook (på finska)

Kontakta oss!
VR Track: aanekoskenrata@vr.fi
Trafikverket: mikko.heiskanen@liikennevirasto.fi