Postadress

VR Infrapro AB
Ynglingagatan 14
SE-113 47 STOCKHOLM
SVERIGE

Faktureringsadress

VR Skanning
VR Infrapro AB
FE 183
831 88 Östersund

E-fakturering
VR Infrapro AB
GLN: 736591232785
Operatörens förmedlarkod: BAWCFI22

E-postadress för PDF-fakturor
vrse@ironmountain.com

Fakturor gällande projekt adresseras till projektchefen.
Det ifrågavarande projektets nummer ska framgå ur fakturan.

Fakturafrågor på engelska och svenska kan du skicka per e-post till info@vrinfrapro.se.

Vårt svenska organisationsnummer är 559023-2780

www.vrinfrapro.se

Henrik Öhrnell

Managing Director

+46 72 213 11 70

henrik.ohrnell@vrinfrapro.se