VR Track Oy är ett projekteringskontor och bygg- och underhållsföretag med infrastrukturprojekt som specialitet. Vi är även en betydande leverantör av järnvägsmaterial. Som pionjärer inom branschen satsar vi på smidig och förnybar verksamhet.

Läs mer om våra tjänster!

Livscykeltänkande som projekteringens grund

Vi är en av Finlands största projekteringskontor inom infrastrukturbranschen samt ledande experter inom ban-, el- och säkerhetssystem. Vi genomför projekten effektivt med moderna verktyg. Vårt mål är att skapa bästa värde för pengarna utan att för den skull tumma på säkerheten.

I projekteringen tar vi hänsyn till banans hela livscykel. Detta omfattar även beredskap på eventuella framtida ändrade förhållanden och trafikmängder. Planering utför vi alltmer modellbaserat.

Läs mer om våra projekteringstjänster!
 

Bekanta dig med vårt projekteringskontor i Sverige

Mångsidigt byggande professionellt och med moderna verktyg

Vi är Finlands största banbyggare och den enda fullserviceleverantören av järnvägssystem. Vi bygger även spårvägar.

Utöver järnvägs- och spårvägsteknik omfattar vår expertis även annat infrastrukturbyggande, såsom väg- och brobyggande samt telematikbyggande. I enlighet med kundens önskemål kan byggandet utökas till att omfatta hela projektets livscykel från projektplanering till underhåll.

Läs mer om våra byggtjänster!
 

Visste du att vi bygger och underhåller järnvägsinfrastrukturen även i Sverige?

Underhåll av hög kvalitet ger våra kunder mervärde

Vårt servicekoncept omfattar ban- och elnätsunderhåll på bred basis. Med hjälp av underhållstjänsterna säkerställs farbarheten på banorna, skicket på konstruktionerna och anordningarnas funktion. Underhåll av hög kvalitet ökar produktiviteten och minskar investeringskostnaderna.

Våra 16 verksamhetsställen runtom i Finland säkerställer rikstäckande och snabb tillgång till tjänsterna.

Läs mer om våra underhållstjänster!
 

Vi tillhandahåller även en oberoende bedömningstjänst (ISA).

Mångsidiga materialtjänster inom baninfrastruktur

Vår gedigna erfarenhet av järnvägssystem syns i kompetensen inom våra materialtjänster. Våra materialtjänster omfattar upphandling och lagring av järnvägsmaterial samt olika träimpregneringstjänster.

Läs mer om våra materialtjänster

Toppkvalitet med hjälp av den senaste tekniken

Banbyggnation och -underhåll kräver effektiv specialutrustning. Våra tunga arbetsmaskiner representerar den senaste tekniken inom branschen, som såväl effektiviserar arbetet som möjliggör hög kvalitet på det.

Läs mer om våra materieltjänster