Mångsidigt byggande professionellt och med moderna verktyg

Vi är Finlands största banbyggare och den enda fullserviceleverantören av järnvägssystem. Vi bygger även spårvägar.

Utöver järnvägs- och spårvägsteknik omfattar vår expertis även annat infrastrukturbyggande, såsom väg- och brobyggande samt telematikbyggande. I enlighet med kundens önskemål kan byggandet utökas till att omfatta hela projektets livscykel från projektplanering till underhåll.

Vi fungerar som entreprenör i huvud- och underentreprenader, totalentreprenader samt alliansprojekt. För närvarande bygger vi spårvägar i Tammerfors som en del av Spårvägsalliansen och i Mellersta Finland förbättrar vi Äänekoski bioproduktfabriks järnvägstrafikanslutningar i form av ett alliansprojekt tillsammans med Trafikverket. Vi verkar även i en företagssammanslutning där vi kan kombinera styrkorna hos olika aktörer inom branschen till järnhård kompetens.

Vårt dotterbolag VR Track Sweden AB verkar på den svenska järnvägsmarknaden.

Vår kompetens har utökats till byggande av spårvägar. Vi är även ledande inom alliansprojekt.