Ledande byggare av elektrifierade järnvägar och signalsystem

Modernt materiel och yrkeskunnig personal garanterar tjänster av hög kvalitet inom byggande av el- och trafikstyrningssystem till projekt inom infrastrukturbranschen.

Vi är Finlands ledande företag inom leverans och installation av trafikstyrningssystem för järnvägar. Vår specialkompetens ligger inom projekterings-, bygg- och ibruktagningsarbeten gällande reläbaserade trafikstyrningssystem för järnvägar.

Våra tjänster omfattar även byggande av elektrifierade järnvägar och starkströmssystem samt matningsstationer för järnvägen. Dessutom utför vi ändrings- och nybyggnationsprojekt på elstationer i stamnätverket i Finland.

Våra tjänster omfattar även byggande och underhåll av telematiksystem som förbättrar säkerheten i vägtrafiken.

Med vår hjälp kan projekten kompletteras med nödvändiga projekterings- och experttjänsterunderhållstjänster samt säkerhetstjänster.

Våra centrala tjänster

  • Byggande av trafikstyrnings- och säkerhetsanordningar för järnvägar
  • Byggande av elektrifierade järnvägsanordningar och starkströmsanordningar
  • Matnings- och sektioneringsstationsarbeten för den elektrifierade järnvägen
  • Byggande av stamnätverkets elstationer
  • Projekterings- och installationsarbeten gällande fjärrstyrda system
  • Installations- och underhållsarbeten gällande vägtelematiksystem
  • Byggarbeten gällande varningsanläggningar för plankorsningar
 

Kontaktpersoner

Vesa Taam

Construction Manager

+358 40 8625 173

vesa.taam@vr.fi

Ari Näveri

Tender Manager

+358 40 8625 053

ari.naveri@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi