Kompromisslös förhandsplanering, problemfritt brobygge

Vid byggnation av järnvägssystem är det kritiskt att de diverse funktionerna och arbetsmomenten passas ihop till en kontrollerad process.

Vi följer en minuttidtabell då vi flyttar en bro på plats för att minimera störningar i trafiken. Att följa och säkerställa järnvägssäkerhet ligger i grunden för vår verksamhet.

Brobyggnationtjänster

Flytt av broar

Vi bygger järnvägsbroar och tunnlar under järnvägar, med modern utrustning, på järnvägstrafikens villkor. Med hjälp av metoden vi har utvecklat för byggnation av broar vid sidan och processen för flytt av broar, stör vi inte trafiken till stor utsträckning. Bron byggs vid sidan av trafiken och flyttas sedan på plats under ett 6–12 timmars avbrott i trafiken. Vi har också konstruerat flyttbara landsvägsbroar.

Hjälpbroar för uthyrning och utrustning för reparation av broars kantbalkar

En hjälpbro är en tillfällig bro av stål som tål belastningen av både järnvägs- och vägtrafik. Hjälpbron installeras, beroende på stället, under ett 6–12 timmars avbrott i trafiken. Vi hyr ut 14- och 20-meters hjälpbroar. Vi hyr också ut utrustning av Bridgecare by Moldtech för reparation av broars kantbalkar.

 

Markarbete

Vi bygger också mark- och vattenkonstruktioner. Våra markarbetsmaskiner är utrustade med maskinstyrningssystem.

Vårt kunnande täcker även byggnation av vägar, trafikområden, bullerskydd och kommunalteknik.

 

Säkerhetstjänster som tillhör byggnation av järnväg

Tågsäkerhetsuppdrag

Till tågsäkerhetsuppdrag tillhör t.ex. överenskommande med trafikplaneraren gällande järnvägsarbete och arbetets dokumentering i förhandsinformationsystemet om tågtrafiken (JETI) samt säkerhetstjänster vid byggarbetsplatsen. Till säkerhetstjänsten vid byggarbetsplatsen tillhör väktaruppgifter och uppgifter som tillhör den som ansvarar för järnvägsarbetet inklusive överbyggnadskompetens.

Spänningsavbrott, flytt av kontaktledning och jordning

Till vår service tillhör också spänningsavbrott och jordning samt flytt av kontaktledning under arbete. Ett spänningsavbrott är en tillfällig jordning, som gör den elektrifierade linjen spänningsfri. Flytt av kontaktledning utförs när linjerna hindrar arbetet. Jordningar görs för arbetsmaskiner eller konstruktioner.

Tillfälliga hastighetsbegränsningar

För att utföra järnvägsarbete krävs det ofta införande av en tillfällig hastighetsbegränsning, som kräver en plan. Vi installerar i förväg kodade baliser och hastighetsbegränsningsmärken.

 

Kontaktpersoner

Jouni Kekäle

Vice President, Construction

+358 40 8621 802

jouni.kekale@vr.fi

Mikko Nyhä

Project Manager of Tampere Tramway Alliance

+358 40 8630 450

mikko.nyha@vr.fi

Katja Pekkanen

Project manager of Raide-Jokeri

+358 40 8664 944

katja.pekkanen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi