Finlands ledande spårbyggare kan alliansmodellen

Hörnstenarna för vår verksamhet är kunnig och motiverad personal samt moderna verktyg, med vilka vi säkerställer modern och effektiv implementering. En del av vårt materiel är utrustat med maskinsstyrningsanordningar. Vår produktion utförs också allt oftare modellbaserat, vilket innebär att samarbetet mellan planerare, byggare och kunden förbättras, arbetet effektiviseras och kvaliteten på byggandet blir högre.

Vi erbjuder hela spektrumet av järnvägsbyggnation från markarbete och brobyggnation till system för elektrifierade järnvägar och signalsystem. Till våra tjänster kan vi även ansluta expert-, projekterings- och tågskyddstjänster i enlighet med kundens önskemål.

Vår kompetens har utökats till byggande av spårvägar. För närvarande bygger vi spårvägar i Tammerfors som en del av Spårvägsalliansen.

Vi är även ledande inom alliansprojekt.

Här kan du ladda informationsgrafiken VR Track osaa allianssimallin (VR Track kan alliansmodellen) (på finska). Bekanta dig även med Raitiotieallianssi (Spårvägsalliansen)! (webbplatsen är engelskspråkig)

Våra centrala tjänster

  • Ledning och genomförande av stora järnvägs- och spårvägsbyggprojekt
  • Banöverbyggnadsarbeten
  • Banunderbyggnads-, bro- och bangårdsombyggnadsarbeten

Se videon om byggandet av Ruha-Lappo-dubbelspåret under åren 2014–2016! (Videon är på finska)

 

Kontaktpersoner

Mika Tepsa

Tender manager

+358 40 8630 445

mika.tepsa@vr.fi

Pasi Kiiski

Head of Construction

+358 40 8621 195

pasi.kiiski@vr.fi

Mikko Nyhä

Project Manager of Tampere Tramway Alliance

+358 40 8630 450

mikko.nyha@vr.fi

Katja Pekkanen

Project manager of Raide-Jokeri

+358 40 8664 944

katja.pekkanen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi