Mångsidiga materialtjänster inom baninfrastruktur

Vår gedigna erfarenhet av järnvägssystem syns i kompetensen inom våra materialtjänster. Våra materialtjänster omfattar upphandling och lagring av järnvägsmaterial samt egen produktion, såsom svetstjänster och impregnering av sliprar.

Vi är Finlands ledande leverantör av järnvägsmaterial. Vi levererar järnvägsspecifikt material till alla företag varje dag som sysslar med underhåll av järnvägsnät. Våra på upphandling av järnvägsmaterial specialiserade köpare köper material som har godkänts för järnvägsnätet åt entreprenörer, som utsetts av Trafikverket.

Vi sköter upphandlingen och lagringen av järnvägsmaterial centralt. I vårt lager finns cirka 8 000 artiklar.