Ansvarsfulla impregneringstjänster

Vår impregneringsanläggning innehar kvalitetscertifikatet ISO 9001/2015, miljöcertifikatet ISO 14001/2015 och arbetshälso- och arbetssäkerhetssystemcertifikatet OHSAS 180001:2007 samt NTR-kvalitetsmärkningen med beteckningen S1.

Våra centrala tjänster

Vi impregnerar ban- och växelsliprar av trä samt el- och telestolpar.

Vår huvudprodukt är impregnerade träsliprar. Vi tillverkar sliprarna monteringsklara i enlighet med kundens önskemål. Utöver linjeslipern tillverkas växel- och brosliprar på impregneringsanläggningen.

På beställning impregnerar vi även kundens egna produkter, såsom el- och telestolpar samt limbalkar.

 

Kontaktpersoner

Ari Vepsäläinen

Head of Sales

+358 40 8625 800

ari.vepsalainen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi