Järnvägsmaterial snabbt i bruk från lagret

Vi sköter upphandlingen och lagringen av järnvägsmaterial centralt. I vårt lager finns cirka 8 000 artiklar.

Smidig tågtrafik förutsätter att störningarna i järnvägsnätet utreds och åtgärdas snabbt. I händelse av att störningen uppstår i Hyvinge, Kouvola, Tammerfors eller Uleåborg, gör våra lager det möjligt för oss att snabbt leverera material, anordningar och reservdelar till olika delar av järnvägsnätet.

Våra centrala tjänster

Materialet som vi levererar täcker alla tekniktyper, såsom

  • överbyggnad
  • tågskyddssystem
  • elektrifierade järnvägar
  • starkström

Vårt utbud omfattar alla material som har godkänts för järnvägsnätet.

 

Kontaktpersoner

Ari Vepsäläinen

Head of Sales

+358 40 8625 800

ari.vepsalainen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi