Toppkvalitet med hjälp av den senaste tekniken

Banbyggnation och -underhåll kräver effektiv specialutrustning. Våra tunga arbetsmaskiner representerar den senaste tekniken inom branschen, som såväl effektiviserar arbetet som möjliggör hög kvalitet på det.

Med enheter som i lång utsträckning är automatiserade utförs arbetet snabbt, effektiv och noggrant. Mätnings- och styrningslösningarna baseras på utnyttjande av elektronik och laser.

Maskinerna har i huvudsak anskaffats från mellaneuropeiska tillverkare och är skräddarsydda för förhållandena i Finland och den finländska spårbredden. Materielet omfattar även flera spårgående arbetsfordon som har tillverkats i Finland och som används på arbetsplatser tillsammans med olika vagnar för att transportera verktyg, varor och spårmaterial. Till de spårgående arbetsfordonen kan man även koppla olika tillbehörsanordningar, såsom snöplogar och -borstar.

Vi erbjuder arbetsplatserna även svetstjänster gällande banor och växlar . Svetsenheterna har tillgång till och använder en mobil brännsvetsmaskin.