Spårbytesmaskinen Plasser & Theurer SMD 80K + BOppy-vagnarna

Spårbytesmaskinen Plasser & Theurer SMD 80K byter ut såväl räls som sliprar samtidigt. Maskinen kan även användas till byte av endast sliprarna eller till att bygga en helt ny bana.

Maskinen rör sig på såväl räls som larvfötter. Spårbytesmaskinen utför flera arbetsmoment samtidigt. Arbetstakten vid spårbyte är cirka 250 meter per timme.

 

Kontaktpersoner

Tero Karppinen

Head of Sales, Machinery Business

+358 40 8634 394

tero.karppinen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi