Kraftiga finländska draganordningar

De spårgående arbetsfordonen Tka-7 och Tka-8 har i sin helhet utformats och tillverkats i Finland. Tka-7-materielet lämpar sig för mångsidiga förflyttningsarbeten vid banbygge och -underhåll. Tka-8 är arbetsplatsernas mest mångsidiga och effektiva draganordning.

De båda spårgående arbetsfordonen är utrustade med gripklor som klarar cirka 11 metriska ton. Vid behov kan kranen även användas tillsammans med personkorg. Utöver lyftarbeten kan kranen utrustas med timmergrip, magnet eller stödenhet.

Tka-7-materielet lämpar sig för snöplogning på såväl linjen som bangårdar. För snöröjning i växelområden kan man även använda snöborste i både Tka-7- och Tka-8-maskinen.

Se Tka-7 i snöplogningarbete
 

Kontaktpersoner

Tero Karppinen

Head of Sales, Machinery Business

+358 40 8634 394

tero.karppinen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi