Spårriktarna Plasser & Theurer 08-32 C, 09-32 CSM och 09-3X

Spårriktaren placerar och stödjer spåret noggrant på rätt plats i såväl sid- som höjdled. När spåret som ska riktas upp är i rätt position, lägger maskinens hydrauliska stopparben ballast under sliprarna och riktar på så sätt upp dem på plats.

Förutom för att bygga nya spår och byta spår, behövs spårriktaren till underhåll av spåren, bland annat till att eliminera spårgeometriska fel och lokala fördjupningar i tågtrafikspåren. Hos VR Track finns linjeriktare som riktar upp både en, två och tre sliprar.

Se spårriktaren Ttk1-833 i arbete
 

Kontaktpersoner

Tero Karppinen

Head of Sales, Machinery Business

+358 40 8634 394

tero.karppinen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi