Tvåvägsfordon som lämpar sig för arbeten på elektrifierade järnvägar

Tvåvägsfordonet Renault Geismar är främst avsett för olika bygg- och underhållsarbeten på elektrifierade järnvägar. Materielet lämpar sig bland annat för belysnings-, portal- och signalunderhåll och installation av dessa samt andra arbeten på elektrifierade järnvägar. Materielet har även använts i oväntade röjningsarbeten till följd av stormar.

Fordonet kan lätt köras längsmed landsvägen till arbetsobjektets närmaste övergång och därifrån vidare med sina rälshjul till spåren och arbetsobjektet. Fordonet är bland annat utrustat med saxlift och Palfinger-lift.

 

Kontaktpersoner

Tero Karppinen

Head of Sales, Machinery Business

+358 40 8634 394

tero.karppinen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi