Mångsidig utrustning för rälshantering

VR Tracks utrustning för rälshantering, Roope, är ett vagnssystem för rälshantering avsett för distribution av nya räls och insamling av gamla räls.

Vagnssystemet består av en arbetsenhet samt ett vagnssystem med 9 vagnar. Av arbetsenheter finns det en och av transportvagnssystemen med 9 vagnar finns tre separata vagnssystem.

Ett vagnssystem rymmer maximalt 4 500 rälsmeter räls. Rälsen som hanteras kan vara mellan 20–150 m långa. Vagnssystemet kan hantera rälsstorlekarna UIC/K 43, 54 och 60. Vagnssystemet kan lasta av rälsen antingen på ena sidan av, i mitten på eller på bägge sidorna om spåren.

 

Kontaktpersoner

Tero Karppinen

Head of Sales, Machinery Business

+358 40 8634 394

tero.karppinen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi