Vagnar för alla behov på arbetsplatsen

Öppna vagnar är lämpliga för transport av stycken eller konstruktioner, såsom transport av sliprar och räls eller bananordningarnas delar. I en djuplastvagn är lastplattformen mellan axlarna låg. Detta underlättar på- och avlastningen av vagnen.

För hantering av ballast och/eller grus kan vi erbjuda Uad- och Bmo-vagnar. Bmo-vagnens volym är 32 m3 och Uad-vagnens volym är 40 m3. Uad-vagnen lastas av med hjälp av en reversibel bandtransportör direkt på rätt plats.

För transport och avlastning av stora ballastmängder lämpar sig jordtransportvagnarna MFS-40 (transportkapacitet 50 t/vagn) och MFS-100 (på bilden) (transportkapacitet 83 t/vagn). Dessa vagnar kan lastas bland annat med såväl gammalt ballastlager som ska avlägsnas från spåret som med ny ballast.

Bov-vagnarna är avsedda för transport av växelelement. Deras lutningsbara lastningsplattformar gör det möjligt att transportera både betong- och träväxlar. Ovan nämnda element kan monteras på spåret med en Desec TrackLayer-maskin eller en spårgående kran.

 

Kontaktpersoner

Tero Karppinen

Head of Sales, Machinery Business

+358 40 8634 394

tero.karppinen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi