Livscykeltänkande som projekteringens grund

Vi är en av Finlands största projekteringskontor inom infrastrukturbranschen samt ledande experter inom ban-, el- och säkerhetssystem. Vi genomför projekten effektivt med moderna verktyg. Vårt mål är att skapa bästa värde för pengarna utan att för den skull tumma på säkerheten.

I projekteringen tar vi hänsyn till banans hela livscykel. Detta omfattar även beredskap på eventuella framtida ändrade förhållanden och trafikmängder. Planering utför vi alltmer modellbaserat.

Vårt dotterföretag Ingenjörsbyrån Arcus Ab fokuserar på konstruktions- och geoprojektering för mycket krävande objekt. På den svenska infrastrukturmarknaden verkar vi via vårt dotterbolag VR Infrapro AB. De projekterings- och konsulteringstjänster som VR Infrapro erbjuder omfattar utöver järnvägar även projektering av hela infrastrukturen.

Våra kunder består av statliga och kommunala aktörer samt bland annat hamnar och industriföretag.

Projekteringspersonalen består av experter inom ban- och regionalprojektering, konstruktionsteknik, geo- och bergteknik, tekniska system, teknologiutveckling, forskning och datahantering. Du har tillgång till fler än 200 projekteringsexperter!

Bekanta dig med våra tjänster!

Starkt helhetskunnande inom banprojekt

Vår tjänst för helhetsbetonad projektering av banprojekt omfattar alla projektrelaterade teknikslag från markmätningar och -undersökningar till geo- och byggprojektering samt projektering av säkerhetsanordningar, elektrifierade järnvägar, miljö och riskhantering.

Vår nya områdeserövring, väg-, gatu- och områdesplanering, omfattar projektering från idéplaner till byggnadsplaner gällande vägar och gator samt områdesvisa objekt, såsom torg, parkeringsplatser, industrianläggningar, hamnar, logistikterminaler och gårdar.

Vårt specialområde är projektering av järnvägsrelaterade broar och konstbyggnader i livscykelns samtliga skeden samt projekterings- och experttjänster relaterade till järnvägsteknik och -system.

Vi erbjuder vårt kunnande inte bara till statens järnvägsnät, utan även till privata spårägare och -innehavare i hela Finland. Vi skräddarsyr privata spårtjänster efter vardera behov.

Stabil grund under byggnad

Med hjälp av den senaste tekniken producerar vi högkvalitativa, kostnadseffektiva och mångsidiga mätningstjänster och maskinstyrningstjänster för arbetsplatser.

Grundundersökningar kan vi genomföra med hög kvalitet även under krävande förhållanden tack vare vår moderna specialutrustning.

Våra planerare har flera års erfarenhet av krävande geotekniska projekteringsuppdrag inom såväl väg-, gatu- och banprojekt som projekt relaterade till husbyggnation. Vårt verksamhetsmål är att producera ekonomiska grundkonstruktionslösningar skräddarsydda efter kundens behov.

Med hjälp av säkerhets- och riskhanteringstjänsterna säkerställer vi att projekten fortskrider smidigt och tillsammans med kunden ombesörjer vi objektets förebyggande säkerhetshantering.

Främjande av hållbar utveckling

Trafikplanering har en nyckelposition när man vill prioritera utvecklingsåtgärderna på ett lyckat sätt och när finansieringen riktas till rätt och viktiga objekt.

Med interaktiv miljöplanering uppnår man det bästa och önskade slutresultatet samt smidighet i den administrativa hanteringen av planerna och nödvändiga tillstånd. Bedömningar av miljöpåverkan gör vi i tätt samarbete med beställaren, miljö- och andra myndigheter samt med lokala miljöexperter.

Med hjälp av våra tjänster för egendomsförvaltning kan vi erbjuda smart egendomsförvaltning. Målet är att stödja konstruktionsägarnas ledningssystem så att inga överflödiga reparationsskulder ackumuleras och att ingen information går förlorad.

Vi erbjuder modelleringsrelaterade tjänster i alla våra uppdrag.