Toppkunskaper i tekniska system

Våra specialkunskaper omfattar alla projekterings- och experttjänster relaterade till järnvägsteknik och -system samt tjänster relaterade till ibruktagandebesiktning av systemen.

Våra bantekniska tjänster omfattar särskilt experttjänster gällande banöverbyggnader, tavlor och skyltar längs spåren och tekniska system. Vårt kunnande omfattar även produktutveckling av tekniska system, etapplanering samt projektens bantekniska granskningar som kräver flerfärdighet.

Våra eltekniska tjänster täcker alla uppgifter relaterade till elektrifiering av järnvägarna från projektering av elektrifierade järnvägar till projektering av matarstationer och spårledningsprojektering. Vi utför även annan elprojektering, såsom projektering av belysning, jordning och strömförsörjning.

Våra tjänster inom signalteknik täcker alla projekterings- och experttjänster beträffande signalanordningar för järnvägen, såsom utformning av säkerhetsanordningar för spår och plankorsningar, ibruktagnings- och granskningstjänster för säkerhetsanordningar, ändringsprojektering av signalsystem samt projekterings- och ibruktagningstjänster för tågskyddssystem.

Våra experter är de enda i Finland som behärskar samtliga signalsystem som används i vårt lands järnvägsnät.

Våra bantekniska tjänster

 • Överbyggnad
 • Tavlor och skyltar längs spåret
 • Tekniska system och anordningar
 • Produktutveckling
 • Etapplanering
 • Bantekniska granskningar
 

Våra eltekniska tjänster

 • Projektering av elektrifierade järnvägar
 • Projektering av matarstationer
 • Spårledningsprojektering
 • Belysningsprojektering
 • Jordningsprojektering
 • Projektering av strömförsörjning
 

Våra signalsystemtekniska tjänster

 • Projektering av signalsystem
 • Experttjänster för signalsystem
 • Utbildningstjänster
 • Projektering av plankorsningar
 • Ibruktagnings- och granskningstjänster för signalsystem
 • Projektering av tågskyddssystem (ATP-VR/RHK)
 • Ibruktagning och testkörning av tågskyddssystem (ATP-VR/RHK)
 • Ändringar av signalsystem
 • ETCS- och ERTMS-kompetens
 • Godkännandeprocesser för signalsystem
 

Kontaktpersoner

Mikko Rislakki

Head of Design

+358 40 5849 319

mikko.rislakki@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi