Livscykeleffektiva lösningar för krävande objekt

Broar och andra konstbyggnader är krävande projekteringsobjekt. Till krävande konstbyggnader söker vi tillsammans med beställaren den totalekonomiskt förmånligaste lösningen inte bara kostnadsmässigt, utan även ur innovations-, säkerhets- och livscykelperspektivet.

I bygg- och reparationsplanlösningarna uppmärksammar vi även säkerheten för andra som rör sig på vägarna samt ombesörjer störningsfri trafik under byggtiden. Bland annat har vi sedan 1980-talet deltagit i utvecklingen av metoder för broflyttning som möjliggör störningsfri trafik.

Vår specialitet är projektering av järnvägsrelaterade konstruktioner i livscykelns samtliga skeden. Järnvägar byggs ofta under trånga byggförhållanden och i svåra geotekniska miljöer, varför inget objekt är för krävande för våra planerare. Vi utför även en riskbedömning i alla våra objekt.

Våra centrala tjänster

  • Projektledningstjänster
  • Broprojektering från behovsanalys till konstruktionsplanering
  • Kvalitetsgranskning av broplaner
  • Tekniska expert- och övervakningstjänster för byggprojekt
  • Hanteringssystem och prioriteringsverktyg för konstbyggnader
  • Specialkunskaper gällande stålbroar
  • Granskning av skick och bärförmåga
  • Specialkonstruktioner och -utrustning för järnvägsmiljö och andra liknande banor
  • Anvisningar och planeringsgrunder
 

Kontaktpersoner

Timo Cronvall

Head of Design

+358 40 8621 646

timo.cronvall@vr.fi

Janne Wuorenjuuri

Head of Bridges and Asset management Services

+358 40 8621 373

janne.wuorenjuuri@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi