Smart egendomsförvaltning

Målet med våra tjänster för egendomsförvaltning är att stödja konstruktionsägarnas ledningssystem så att inga överflödiga reparationsskulder ackumuleras för egendomen och att ingen information går förlorad.

Vi beskriver statusen för den byggda egendomen och upprätthåller informationen i register och andra dokument. Vi följer även upp hur väl investeringarna har påverkat egendomsvärdet och utvecklingen av skicket. Slutresultatet av detta blir totalekonomiskt smarta investeringspresentationer.

Egendomsförvaltning är i lång utsträckning tjänster inom geografiska data specialiserade på baninformation. Detta innebär öppen informationshantering, men även specialkunskaper om och förståelse beträffande konstruktionernas och systemens bakgrunder, anvisningar och användning.

Vi underhåller egendomsförvaltningsinformationen efter överenskommelse antingen i beställarens system eller som alternativ i våra egna applikationer, som beställaren har fri tillgång till. På det här sättet behöver beställaren inte skaffa separata system för egendomsförvaltning.

Våra centrala tjänster

Informationshantering i register

  • Tjänster för banornas egenskaper och geografiska data
  • Växlar och plankorsningar, broar och andra konstbyggnader, geoteknik och bergkonstruktioner
  • Problem med rälsbrott och tjäldjup, spårgeometri- och fixpunktsinformation
  • Hinderinformation, simuleringar och utlåtanden om specialtransporter
  • Register relaterade till säkerhetsanordningar och tågens styrning
  • Hastighetsinformation
  • Riskregister

Övriga experttjänster relaterade till tjänsten

  • Experttjänster relaterade till projektering av primärdatamodeller, registerinformation och digitalisering
  • Kvalitetsgranskning av ändringsanmälningar från byggnationen och underhållet
  • Dataöverföringar och -format mellan underhållssystemen
 

Kontaktpersoner

Timo Cronvall

Head of Design

+358 40 8621 646

timo.cronvall@vr.fi

Janne Wuorenjuuri

Head of Bridges and Asset management Services

+358 40 8621 373

janne.wuorenjuuri@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi