Utveckling av en hållbar grund

Vår geotekniska projektering har en lång historia jämte hela det finländska järnvägsbyggandet och -projekteringen Vi har varit aktiva utvecklare av och pionjärer inom geoteknik i Finland. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete fortsätter i tätt samarbete med branschens finländska forsknings- och utbildningsinstitutioner.

Vårt mål är att utveckla nya och mer exakta geotekniska kalkyl- och forskningsmetoder samt ännu bättre och förmånligare grundläggningstekniker. I expertuppgifter upprättar vi bland annat anvisningar och normer relaterade till infrastrukturkonstruktioner.

Våra planerare har flera års erfarenhet av krävande geotekniska projekteringsuppdrag, både i Finland och utomlands, inom såväl väg-, gatu- och banprojekt som projekt relaterade till husbyggnation. Vårt verksamhetsmål är att producera ekonomiska grundkonstruktionslösningar skräddarsydda efter kundens behov.

Vi har tillgång till branschens modernaste projekterings- och kalkyleringsprogram.

Våra centrala tjänster

  • Mark- och grundläggningsprojektering
  • Utredningar av grundläggningssätt​
  • ​Grundvattengeoteknik​
  • ​Frostutredningar och upprättande av frostprognoser​
  • Vibrationsmätningar och -utredningar
  • Projektering av bergs- och tunnelkonstruktioner​
  • Dräneringsplanering​
  • Styrning av den geotekniska projekteringen, granskning av planerna, experttjänster och upprättande av anvisningar
  • Geotekniska expertövervakning
 

Kontaktpersoner

Timo Cronvall

Head of Design

+358 40 8621 646

timo.cronvall@vr.fi

Tuomo Passi

Head of Geotechnical Engineering Group

040 866 5582

tuomo.passi@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi