Tillförlitliga geotekniska undersökningar för behoven inom infrastrukturbyggande

Tack vare vår moderna specialutrustning kan vi genomföra grundundersökningar med hög kvalitet även under krävande förhållanden.

Vi har lång erfarenhet av geotekniska undersökningar som sträcker sig över hela den finländska järnvägshistorian. Genom grundundersökningar tar vi fram primärdata för behoven inom ban-, väg- och gatubyggande samt för byggande i boende- och industriområden. I grundundersökningarna använder vi specialutrustning utrustad med ny och modern teknik som även lämpar sig för de allra mest krävande förhållanden.

Vårt serviceutbud omfattar i det närmaste alla tjänster inom grundundersökning i hela Finland.

Vi utvecklar vår verksamhet, våra metoder och våra produkter kontinuerligt så att de ska leva upp till de krav som en föränderlig verksamhetsmiljö ställer. Till exempel kan vi, för att definiera markens geotekniska egenskaper, genom CPTU-sondering producera sonderingsdata av även den mest krävande kategorin. Vi använder ett antal specialutrustade medeltunga sonderingsenheter.

Våra centrala tjänster

Sonderingar

  • Vibrations-, vikt-, kläm-, heijar- och motorslagsonderingar
  • Vingsonderingar (Nilcon och elektronisk GM4W med skyddsrör)
  • CPTU-sonderingar (med 1t- och 10t-spetsar)

Mark- och vattenprovtagning

  • Störda och ostörda (provtagningsklass A, B, C)
  • Tjälfarlighet
  • Fastställande av konstruktionslager
  • Vattenprover från grundvattenrör

Installation och uppföljning av grundvattenrör

Installation av inklinationsrör och uppföljningsmätningar av förskjutningar

 

Kontaktpersoner

Timo Cronvall

Head of Design

+358 40 8621 646

timo.cronvall@vr.fi

Jyri Erkkilä

Head of Ground Investigation Group

+358 40 8664 797

jyri.erkkila2@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi