Aktivt främjande av infrastrukturmodeller

Vi erbjuder modelleringsrelaterade tjänster i alla våra uppdrag. Vi skräddarsyr omfattningen av infrastrukturmodellerna och optimala processer för dem projektspecifikt, vilket innebär att tekniken som används i projektet kan utnyttjas så produktivt som möjligt.

Tillsammans med andra aktörer inom infrastrukturbranschen utvecklar vi aktivt metoder som underlättar ibruktagningen av infrastrukturmodellering. I InfraFIMBIM-arbetspaketet fungerade vi som ledande företag under åren 2010–2014 och vi fortsätter i spetsen för utvecklingsarbetet inom branschen genom att delta i verksamheten för buildingSMART Finlands infrastrukturavdelning.

Våra centrala tjänster

  • Samordnartjänster inom infrastrukturmodeller: primärdata-, planerings-, kombinations- och genomförandemodeller, såsom maskinstyrningsmodeller inklusive dokumentering samt granskning av modeller, till exempel kollisionsanalys av konstruktionerna
  • Anskaffning, produktion och validering av primärdatamodeller: skanningar och flygfotografering, 360-graders fotografering, kartläggning av kablar och linjerutter
  • Projekteringsmodeller som innehåller infrastrukturkonstruktioner och -system, såsom banor, vattenförvaltning, grundläggning, broar, säkerhetsanordningar, konstruktioner för elektrifierade järnvägar
  • Produktion och visualisering av modeller som krävs av produktionen, såsom genomförandemodeller, mängdningsmodeller, kvalitetssäkringsmodeller, utfallsmodeller, visualisering av tidtabeller och kostnader för byggande (s.k. 5D-visualisering)

Projektspecifikt omfattar vår servicehelhet även serviceböcker samt tjänster relaterade till visualisering, informationsdistribution, kommunikation till intressenter och produktionens uppföljningssystem.

 

Kontaktpersoner

Marion Schenkwein

Development Manager

+358 40 8621 649

marion.schenkwein@vr.fi

Tarmo Keski-Loppi

Tender Manager

+358 40 8621 643

tarmo.keski-loppi@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi