Interaktiv miljöplanering och bedömning av miljökonsekvenser

Vi upprättar miljö- och landskapsplaner för såväl enskilda objekt som större områdeshelheter. Vi har tillgång till de senaste verktygen och programmen inom modellering. Tack vare dem kan vi visualisera och presentera planerna till exempel vid samarbetsmöten eller via informationsnätverket. Med interaktiv planering uppnår man det bästa och önskade slutresultatet samt smidighet i den administrativa hanteringen av planerna och de nödvändiga tillstånden.

Med hjälp av vårt landsomspännande expert- och planerarnätverks lokala kännedom sammanställer vi bedömningar av miljökonsekvenserna. I våra bedömningar av miljökonsekvenser strävar vi efter bästa möjliga slutresultat i tätt samarbete med beställaren, miljö- och andra myndigheter samt med lokala miljöexperter.

Vi har bred och mångsidig erfarenhet av administrativa förfaranden beträffande tillstånd och planer samt ett brett samarbetsnätverk bland annat med NTM-centralerna och kommunerna.

 

Våra centrala tjänster

  • Miljö- och landskapsplaner
  • Bedömningar och utredningar av miljökonsekvenser
  • Administrativa förfaranden beträffande tillstånd och planer
  • Uppföljningsprogram och genomförande av dem
  • Bullerutredningar, -mätningar, -kalkyler och -modellering
  • Vibrationsutredningar
  • Grundvattenutredningar
 

Kontaktpersoner

Kalle Toropainen

Head of Design

+358 40 8634 317

kalle.toropainen@vr.fi

Tarmo Keski-Loppi

Tender Manager

+358 40 8621 643

tarmo.keski-loppi@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi