Kunnig helhetsservice åt ägare och innehavare av privata spår

Vi erbjuder vårt kunnande inte bara till statens järnvägsnät, utan även till privata spårägare och -innehavare i hela Finland. Vi skräddarsyr privata spårtjänster efter vardera behov.

Vår servicehelhet omfattar såväl alla administrativa tjänster rörande banteknik och järnvägssystemet som experttjänster relaterade till innehav av järnvägsnät och bedriva järnvägstrafik. Vid behov ombesörjer vi nödvändiga myndighetskontakter för järnvägssystemet. Vårt kunnande omfattar även tjänster relaterade till trafik- och järnvägsprojektering.

Alla våra tjänster kan flexibelt implementeras som en del av VR Tracks mångsidiga tjänster. Våra tjänster kan även flexibelt implementeras i järnvägsnätinnehavarens befintliga verksamhet som delar som antingen kompletterar eller utvecklar den.

Våra centrala tjänster

  • Administrativa tjänster gällande banteknik och järnvägssystem
  • Tillstånd och intyg som krävs för järnvägssystemet
  • Stöd för ägare och innehavare av järnvägsnät
  • Säkerhetsledningssystem
  • Underhållsplaner och -pärmar
  • Ombesörjning av myndighetskontakter
  • Projektering av användningsbehovet för trafikeringen och järnvägarna
 

Kontaktpersoner

Kalle Toropainen

Head of Design

+358 40 8634 317

kalle.toropainen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi