Starkt helhetskunnande inom banprojekt

Vår tjänst för helhetsbetonad projektering av banprojekt omfattar alla projektrelaterade teknikslag från markmätningar och -undersökningar till geo- och byggprojektering samt projektering av säkerhetsanordningar, elektrifierade järnvägar, miljö och riskhantering.

Vårt projekteringsprogram lämpar sig särskilt väl för projektering av järnvägar. Vi projekterar även andra banprojekt eller delar av dem, såsom väg- och gatuarrangemang vid avlägsnande av plankorsningar och lösningar relaterade till kommuntekniken i stationsområdet.

Utöver implementering av projekt och projektering som betjänar programmering utför vi mångsidiga utredningar samt utvecklings- och serviceuppgifter.

Vi är väl bekanta med såväl hela järnvägsnätet med tillhörande specialegenskaper som dess olika intressenter. Vi har deltagit i projekt av allians-, projektera och implementera- samt OPP-form och vi känner till verksamhetsprinciperna för dem. Vi har även ett tätt samarbete med sakkunniga inom byggnation, underhåll och transport hos VR Track. I det nämnda samarbetet har vi utvecklat projekteringens slutprodukter i en ändamålsenlig riktning. Exempel på dessa är utnyttjande av maskinstyrning och modellering.

Våra centrala tjänster

Helhetsplaner för implementerings- och etapplanering av byggnations- och underhållsobjekt relaterade till järnvägar och andra banor

Projektledning

Utredningar och experttjänster

  • Utredningar och förprojektering för förberedelse av projekt
  • Spår-, väg- och gatuplaner, översiktsplaner, behovsutredningar
  • Olika teknikslags krav på projekthelheterna
  • Inventeringar beträffande bananordningar som görs på fältet, upprättande och uppdatering av järnvägsplaner
 

Kontaktpersoner

Kalle Toropainen

Head of Design

+358 40 8634 317

kalle.toropainen@vr.fi

Tarmo Keski-Loppi

Tender Manager

+358 40 8621 643

tarmo.keski-loppi@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi