Smidighet i projekten med hjälp av riskhantering

Våra heltäckande säkerhets- och riskhanteringstjänster omfattar samtliga behov inom projekten.

Med hjälp av säkerhetstjänsterna säkerställer vi tillsammans med kunden en förebyggande säkerhetshantering i enlighet med lagstadgade dokumenteringskrav.

Till våra riskhanteringstjänster hör hantering av bland annat projekt-, projekterings-, arbetssäkerhets- och miljörisker samt tekniska och funktionella bedömningar av dem.

Våra tjänster skräddarsys alltid så att de lever upp till kundens behov och förväntningar.

Våra riskhanteringstjänster säkerställar att projektet fortskrider smidigt. Vår absoluta styrka är riskhanteringstjänster relaterade till funktionella och tekniska ändringar i järnvägssystemet., vilka vi genomför systematiskt och kostnadseffektivt. Vi samlar in och analyserar information om säkerhetsavvikelser samt utvecklar riskhanteringsprocesserna och -verktygen.

Våra centrala tjänster

  • Riskhantering för järnvägs-, väg-, gatu- och områdesprojekt
  • Teknisk överensstämmelse, riskanalys och säkerhetsbevisning (Safety Case)
  • Säkerhetssamordnartjänster
  • Järnvägsprojektets godkännandeprocess och kravuppfyllning
  • Säkerhets- och kvalitetsrevision
  • Upprättande av järnvägsanvisningar och riskbedömning
  • Säkerhetsutredning och -plan
  • Hantering och samordning av utvecklingsprojekt gällande säkerhets- och riskhanteringssystemen
 

Kontaktpersoner

Mikko Rislakki

Head of Design

+358 40 5849 319

mikko.rislakki@vr.fi

Joona Malmivaara

Head of Risk Management Group

+358 40 8621 893

joona.malmivaara@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi