Grunden för projekten i ordning

Trafikplanering har en nyckelposition när man vill prioritera utvecklingsåtgärderna på ett lyckat sätt och när finansieringen riktas till rätt och viktiga objekt.

I vårt arbete säkerställer vi de planerade lösningarnas trafikmässiga funktion, ändamålsenlighet och användbarhet samt presenterar motiverade metoder för underhåll och förbättring av trafikeringsförutsättningarna för järnvägs- och hela trafiksystemet. Vi utnyttjar de vanligaste trafikplaneringsprogrammen samt de analysmetoder som vi har utvecklat.

Vårt trafikplaneringsteam har gedigna kunskaper om verksamhetssätt och infrastruktur inom trafik- och särskilt järnvägssystem, vilket garanterar sakkunniga utredningar, granskningar och experttjänster av hög kvalitet i projekteringens samtliga etapper.

Vi har även tillgång till ett brett samarbetsnätverk, som består av aktörer inom branschen, andra konsultföretag och myndigheter.

Våra centrala tjänster

  • Förprojektering och behovsanalyser
  • Väg- och järnvägstrafikmässiga granskningar som krävs i de olika projekteringsetapperna
  • Projektbedömningar och effektgranskningar
  • Nät-, bandels- och bangårdsspecifika trafikutredningar
  • Planering och simulering av väg- och gatutrafiken
  • Simuleringar, tidtabellsgranskningar och kapacitetsutredningar gällande järnvägstrafiken
  • Driftplaner för järnvägen
 

Kontaktpersoner

Kalle Toropainen

Head of Design

+358 40 8634 317

kalle.toropainen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi