Mångsidig väg- och stadsplanering

Våra tjänster omfattar projektering från idéplaner till byggnadsplaner gällande vägar och gator samt områdesvisa objekt, såsom torg, parkeringsplatser, industrianläggningar, hamnar, logistikterminaler och gårdar.

Våra planerare är erfarna experter med lång erfarenhet av mångsidiga väg-, gatu- och områdesplaneringsprojekt. Projektplanering med hjälp av datamodellering är vardagsmat för oss. Vi upprättar planer med modellering bland annat  i spårvägsprojektet i Tammerfors samt gator förknippade till det.

Vi vill erbjuda våra kunder kunnig betjäning av hög kvalitet. Vårt mål är att kunden ska känna att det är enkelt och bekymmersfritt att samarbeta med oss.

Våra centrala tjänster

  • väg- och byggnadsplaner i enlighet med landsvägslagen
  • gatu- och byggplaner
  • general- och byggplaner för områden, torg, öppna platser, gårdar och hamnar samt industrins trafikområden
  • idé-, för- och områdesreserveringsplaner för banor och områden
  • general- och byggplaner för vattenförvaltningen
  • upprättande och samordning av datamodellerna
  • körbanegranskningar
  • uppgifter inom arbetsplatstjänster
 

Kontaktpersoner

Mika Kaukoranta

Head of Road, Street and Area Planning Group

+358 40 8630 590

mika.kaukoranta@vr.fi

Tarmo Keski-Loppi

Tender Manager

+358 40 8621 643

tarmo.keski-loppi@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi