Underhåll av hög kvalitet ger våra kunder mervärde

Vårt servicekoncept omfattar ban- och elnätsunderhåll på bred basis. Med hjälp av underhållstjänsterna säkerställs farbarheten på banorna, skicket på konstruktionerna och anordningarnas funktion. Underhåll av hög kvalitet ökar produktiviteten och minskar investeringskostnaderna.

Våra 16 verksamhetsställen runtom i Finland säkerställer rikstäckande och snabb tillgång till tjänsterna.

Vårt dotterbolag VR Track Sweden AB verkar på den svenska järnvägsmarknaden.

Läs mer om våra underhållstjänster