Funktionssäkerhet med el- och automationsunderhåll

Underhåll av hög kvalitet förlänger anordningarnas livscykel, minskar kostnaderna och säkerställer störningsfri drift.

El- och automationssystemens underhåll ligger i kärnan av vår kompetens. Våra 16 verksamhetsställen runtom i Finland säkerställer rikstäckande och snabb tillgång till våra tjänster.

Med förebyggande underhåll kan vi garantera driftsäskerheten för systemen och anordningarna under hela deras livscykel.

Våra centrala tjänster

  • Underhålls- och reparationsarbeten för elanordningar
  • Automationsanordningar och -system
  • Underhållsarbeten för trafikledningsanordningar
  • Underhållsarbeten för ställverk och transformatorstationer
  • Driftledningscentraluppgifter
  • Experttjänster
  • Separata projekthelheter
 

Kontaktpersoner

Jani Hauskamaa

Sales Manager

+358 50 5762 134

jani.hauskamaa@vr.fi

Harri Sakki

Head of Electrical Maintenance Area, Southern Finland

+358 40 8661 761

harri.sakki@vr.fi

Ari Valaja

Head of Electrical Maintenance Area, Western Finland

+358 40 8630 016

ari.valaja@vr.fi

Juha Salovaara

Head of Electrical Maintenance Area, Eastern Finland

+358 40 8637 340

juha.salovaara@vr.fi

Petri Prokkola

Head of Electrical Maintenance Area, Northern Finland

+358 40 6352 280

petri.prokkola@vr.fi

Sami Viitanen

Tender Manager

+358 40 8630 577

sami.viitanen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi