Underhåll av järnvägsinfrastrukturen garanterar säkerheten

Vår underhållstjänst omfattar såväl stora järnvägsunderhållsentreprenader som mindre underhållsuppgifter.

Vi utför granskningar, underhåll och felkorrigeringar av järnvägsnätet som ägs av Trafikverket samt järnvägsnätdelar som ägs av industrin, hamnar, städer och kommuner. Dessutom utför vi åtgärder gällande järnvägsunderhåll.

Med förebyggande underhåll förhindrar vi att fel uppstår och samtidigt möjliggör vi en lång livscykel för systemen. Våra 16 verksamhetsställen runtom i Finland säkerställer rikstäckande och snabb tillgång till våra tjänster.

Vi pilottestar alliansmodellens lämplighet för underhåll av infrastrukturen tillsammans med Trafikverket. Vi tillämpar arbete i alliansform i underhållsentreprenaden gällande Sydvästra Finlands järnvägsnät.

Våra centrala tjänster

  • Ban- samt styrnings- och signalsystem
  • Periodiska granskningar och periodiskt underhåll
  • Bedömning av banornas och konstruktionernas skick
  • Felkorrigering och jour 24/7
  • Experttjänster
  • Separata projekthelheter
 

Kontaktpersoner

Jani Hauskamaa

Sales Manager

+358 50 5762 134

jani.hauskamaa@vr.fi

Jarmo Leskinen

Head of Maintenance Area, Southern Finland

+358 40 5235 754

jarmo.leskinen@vr.fi

Maija Lavapuro

Head of Maintenance Area, Western Finland

+358 40 8661 868

maija.lavapuro@vr.fi

Juha-Pekka Kuutti

Head of Maintenance Area, Eastern Finland

+358 50 5580 034

juha-pekka.kuutti@vr.fi

Joni Harju

Head of Maintenance Area, Northern Finland

+358 40 8645 329

joni.harju@vr.fi

Sami Viitanen

Tender Manager

+358 40 8630 577

sami.viitanen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi