Järnvägssystemen är kärnan i våra kunskaper

Vår gedigna kompetens inom järnvägssystem utgör en stabil grund för våra godkännandetjänster samt ackrediterade tjänster för säkerhetsbedömning.

Riskhanteringen av betydande ändringar i järnvägssystemet måste bedömas oberoende. Detta säkerställs genom att använda det oberoende organet för säkerhetsbedömning (ISA). Trafi har utnämnt VR Track Oy:s Utvärderings- och godkännandetjänster för projektering till att vara en anläggning som uppfyller kraven i riskhanteringsförordningen om oberoende säkerhetsbedömning.

I våra godkännandetjänster hjälper vi våra kunder att få ut sina nya järnvägsprodukter på den finländska marknaden. Med hjälp av vår starka expertkompetens blir godkännandeprocessen effektiv och produktgodkännandet uppnås utan onödiga dröjsmål. I VR Tracks projekt stödjer vi även ibruktagningen av nya innovationer.

I våra bedömningstjänster uppfyller vi kraven i standarden SFS-EN ISO/IEC 17020:2012.