Mångsidig hjälp mer lansering av din produkt med godkännandetjänsterna

Vi hjälper våra kunder att få ut sina nya järnvägsprodukter på den finländska marknaden, oavsett om det är fråga om en ny innovation eller lansering av en ny version av en befintlig produkt.

Godkännandet av en järnvägsprodukt till den finländska marknaden är en krånglig process, som omfattar flera olika aktörer. Med expertis och praktisk erfarenhet har vi skapat en effektiv och modern produktgodkännandetjänst och med hjälp av den hjälper vi våra kunder att så snabbt som möjligt få sina produkter godkända.

En effektiv och rätt vald produktgodkännandeprocess för järnvägsprodukter utgör kärnan i expertisen som vår serviceenhet innehar. Vi har redan verkat som navet i godkännandeprocessen för flera signalsystemsprodukter. Efter godkännandeprocesserna har produkterna kommit ut på marknaden och beviljats CE-märkning.

Innovationer driver branschen framåt. VR Track stödjer ibruktagning av nya innovationer även i sina egna projekt.

Vår produktgodkännandetjänst omfattar följande delområden:

 • Produktens tekniska dokumentering och definiering av systemet
 • Riskhantering i enlighet med myndighetskraven
 • Projektering av testningen, testning och ibruktagning
 • Lämplighetsanalyser och produkternas ändringsanalyser
 • Upprättande av kravspecifikationer
 • Utredning av standarderna och användning av dem i godkännandet
 • Upprättande av spårbarhet
 • Dokumentering och hantering av dokumentering
 • Oberoende säkerhetsbedömning (ISA)
 • Det anmälda organets (NoBo) underentreprenadtjänster och konsultation
 • Myndighetssamarbete
 

Kontaktpersoner

Toni Jukuri

Product Manager

+358 40 866 4792

toni.jukuri@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi