VR Track Oy är ett projekteringskontor specialiserat på infrastrukturprojekt, byggföretag och underhållsföretag. Vi är även en betydande leverantör av järnvägsmaterial. Som pionjärer inom branschen satsar vi på smidig och förnybar verksamhet.

Våra kunder består av statliga och kommunala aktörer samt bland annat hamnar och industriföretag. Vi medverkar i flera allianser inom infrastrukturbranschen där vi aktivt utvecklar projekt till att vara ännu lönsammare och mer kvalitativa. En effektiv allians är som bäst ett exempel på flexibel verksamhet som grundar sig i samarbete.

Utöver Finland har vi verksamhet i  Sverige som infrastrukturprojektör samt som byggare och underhållare av järnvägar. Som bäst har vi samarbete med drygt 1 700 yrkeskunniga inom samtliga skeden i infrastrukturprojektens livscykel. År 2017 uppgick VR Tracks omsättning, inklusive dotterbolag, till 302 miljoner euro.