Vi följer VR-koncernens gemensamma miljöpolitik

I vår verksamhet förbinder vi oss till kontinuerlig förbättring och förebyggande av miljöföroreningar. Vårt mål är att vara den tryggaste och mest miljövänliga partnern för våra kunder och för samhället.

Vårt mål är att skapa högkvalitativa och miljövänliga tjänster inom infrastrukturbyggnation, som täcker projektens hela livscykel, åt våra kunder.

Våra miljölöften styr vår dagliga verksamhet. Vi följer nationella och internationella miljöförordningar och -avtal.

Vi utbildar vår personal till att ur miljösynpunkt fungera på ett ansvarsfullt sätt. Omsorg om miljön är allas vår gemensamma sak – vi har alla ansvar för att i vår egen verksamhet och våra egna arbetsuppgifter ta hänsyn till miljöfrågor.

Principerna för miljöverksamheten preciserar koncernens verksamhetspolitik och de följs inom samtliga verksamheter i koncernen.

Framåt med energieffektivitet – maskinstyrning hos VR Track

Vi förbättrar energieffektiviteten på våra arbetsplatser bland annat med hjälp av maskinstyrning. Med hjälp av maskinstyrning sparar vi material och bränsle. Även noggrannheten och effektiviteten i arbetet ökas.

Ladda ned informationsgrafiken om maskinstyrning från VR Track.

Se det bifogade videoklippet om hur VR Track utnyttjar maskinstyrning.

Informationsgrafiken och videoklippet är på finska.