Nöjd personal garanterar framgång

VR Tracks framgång grundar sig i kunnig och välmående personal, som arbetar tillsammans för kundens bästa.

Som arbetsgivare vill vi agera ansvarsfullt och långsiktigt även under svåra tider. De områden som vi ännu inte har lyckats tillräckligt bra i för vi målinriktat framåt.

Det viktigaste är bra chefsarbete och ledning samt personalens välmående och arbetssäkerhet.

Hos oss kan man arbeta i många olika uppgifter. Personalen erbjudas bra möjligheter till utbildning och utveckling. I och med att vi är en stor familj, kan vi även erbjuda möjligheter att klättra inom företaget och koncernen till nya uppgifter.

Vi har nycklarna till tillväxt. Målinriktning, förnyelse och att göra tillsammans är vägen till framgång.

Arbete som har betydelse

VR Track spelar en betydande roll i järnvägens historia och den är fast förankrad i nutiden. Under de senaste åren har vi genomfört många förnyelser i vår verksamhet och dessa syns nu på ett positivt sätt i våra resultat. Det ger oss mod och styrka inför framtiden.

För att lyckas investerar vi också i våra anställda. Vi vill att våra anställda lyckas och mår bra. Med anledning av detta förnyar vi vårt ledningssätt, vi söker idéer till förbättring bland vår personal, vi utvecklar vårt incitamentsinitiativ och dessutom skapar vi samarbeten och karriärstegar inom koncernen.

Bekanta dig med vår webbplats för rekrytering (sidorna är på finska). Är det månne du som är vår nästa toppexpert?