VR Tracks ledningsgrupp och styrelse består av mångsidiga yrkeskunniga från olika branscher, vars verksamhet styr företagets värden, kundorienterade tänkesätt, innovativitet samt säkerställandet om att vi är konkurrenskraftiga.

Vårt gemensamma mål och våra gemensamma verksamhetsprinciper över olika affärsverksamhetsenheter står som grund för ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet och behandlar strategiska och andra viktiga frågor gällande företagets verksamhet samt de viktigaste dagliga funktionerna och operativa beslut.

Styrelsen sköter ledningen av företaget och det ändamålsenliga ordnandet av dess verksamhet. Verkställande direktören säkerställer det nödvändiga informationsflödet mellan styrelsen och ledningsgruppen, vilket leder till en sömlös verksamhet. Om uppgifterna för företagets styrelse och verkställande direktör förordnas i aktiebolagslagen.