På gemensam resa

VR Track är en del av VR Group, som spelar en betydande roll i det finländska samhället.

VR Group verkar i huvudsak i hemlandet, men har verksamhet även utomlands och då särskilt i Ryssland och Sverige. Koncernen sysselsätter cirka 8 000 yrkesverksamma och dess omsättning uppgick 2016 till 1 186,7 miljoner euro.

Ansvarighet är grunden för hela VR Groups verksamhet och ett av våra värden.

Tre centrala affärsverksamhetsområden

VR Group ägs i sin helhet av den finländska staten. Koncernen verkar i huvudsak i hemlandet, men har verksamhet även utomlands och då särskilt i Ryssland och Sverige.

VR Group består av tre affärsverksamheter som roterar kring kundgrupperna. VR ombesörjer passagerartrafiken, VR Transpoint arbetar med logistik och VR Track har projektering, byggnation och underhåll av infrastruktur som specialitet.

Här kommer du till VR Groups webbplats
 

Ansvarsfulla och kundorienterade tjänster

Hörnstenarna för VR Groups strategi är kundorientering, konkurrenskraft, tillväxt och en fungerande grund. Ansvarigheten är integrerad som en del av koncernstrategin, vilket innebär att ansvarighetssynpunkten alltid beaktas då strategiska beslut fattas.

Kunden är utgångspunkten för all vår verksamhet. Vår andra värden är förnyelse, säkerhet och ansvarighet samt tillgänglighet och samarbete.

Läs mer om VR Groups årsrapport