Trackin turvallisuuspakopeli ROKiin edistämään rata-alan turvallisuuskulttuuria


VR Track lahjoitti kesän ajan toimipisteitä kiertäneen Projekti 2810 -pakopelin alkusyksystä Liikenneviraston Ratatekniseen oppimiskeskukseen ROKiin. Pakopeli tarjoaa alan toimijoille mahdollisuuden kartuttaa turvallisuustaitojaan pelillistämisen keinoin.

VR Trackin henkilöstön työturvallisuus- ja ryhmätyötaitoja kesällä kehittäneen pakopelin elämä jatkuu Kouvolaan tänään 10. lokakuuta avattavassa Liikenneviraston Ratateknisessä oppimiskeskuksessa (ROK). Oppimiskeskuksen tavoitteena on vastata alan koulutustarpeisiin tarjoamalla turvallinen ympäristö alan toimijoiden rataosaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

− Ratatekninen oppimiskeskus tarjoaa hyvät puitteet lahjoittamallemme pakopelille ja mahdollistaa pelin ympärivuotisen käytön. On hienoa saada pakopeli koko alan hyötykäyttöön ja edistämään alan turvallisuuskulttuuria, VR Trackin toimitusjohtaja Harri Lukkarinen kiittelee.

Lukkarisen mukaan peli keskittyy pelaajien turvallisuusasenteisiin, -ajatteluun ja -käyttäytymiseen.

− Turvavarusteiden huolehtimisen lisäksi on tärkeää huomioida, mitä kypärän alla tapahtuu. Pakopelissä pelaajat joutuvat tilanteisiin, joissa kiire ja paineentunne ovat läsnä. Selvitäkseen näistä tilanteista pelaajien tulee kuitenkin pysyä rauhallisina ja toimia tiiminä. Vastaavia taitoja tarvitaan myös työelämässä, Lukkarinen muistuttaa.

Hän toteaa pakopelin jälkeisen purkukeskustelun herättelevän pelaajia pohtimaan omaa toimintaansa kiire- ja painetilanteissa.

− Pelaajat pääsevät reflektoimaan purkukeskustelussa esitettyjen kysymysten avulla omaa käyttäytymistään ja pohtimaan, millaisia asioita turvallinen ryhmätyöskentely pitää sisällään.

Turvallisuusoppia pelillistäen

Ratateknisen oppimiskeskuksen rehtori Miia Asikaisen mukaan pakopeli tukee uudenlaista oppimisen mallia, jossa osaamista kehitetään luokkahuoneen ulkopuolella.

− ROKin tavoitteena on tarjota alan toimijoille turvallinen ympäristö osaamisen kehittämiseen ja rakentaa uudenlainen yhteistyöverkosto. Pakopelissä nämä asiat yhdistyvät, kun turvallisuustaitoja voidaan oppia ja pelin pulmia ratkaista vain yhteistyön voimin, Asikainen toteaa.

Hän kiittelee pakopelin edistävän turvallisuuskulttuuria kekseliäällä ja modernilla otteella.

− Pakopelin pelillisyys tarjoaa uuden ja kiinnostavan tavan oppia turvallisuudesta ja uskon, että pelillistämistä tullaan hyödyntämään enenevissä määrin infra-alan osaamisen kehittämisessä. Pakopeli tulee varmasti kiinnostamaan myös oppimiskeskuksessa vierailevia oppilaitoksia, Asikainen hymyilee.

VR Track vahvasti mukana ROKin suunnittelussa ja rakentamisessa

VR Trackillä oli merkittävä rooli myös Ratateknisen oppimiskeskuksen suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Track toimi hankkeessa suunnittelijana rataan, sähkörataan, turvalaitteisiin, vahvavirtaan, pysäköimisalueeseen ja tieyhteyksiin liittyen. Suunnitteluun osallistui henkilöitä kaikilta VR Trackin tekniikka-aloilta.

– Kyseessä oli todella mielenkiintoinen, yhteensä parin vuoden mittainen projekti. Erityisen vaativaa oli turvalaitteiden opetusympäristön suunnittelu uuteen turvalaitehalliin. Onneksi meillä on talossa osaavat tekijät tähän, projektin suunnittelusta vastannut Jukka Hackman VR Trackiltä kertoo.

Turvalaitteiden suunnittelusta VR Trackiltä vastanneen Esko Kaijansinkon mukaan koulutuskeskuksen turvalaitehallissa on yhteensä neljä asetinlaitetta.

– Nämä neljä asentinlaitetta ovat eri aikakausilta ja toteutettu erilaisilla tekniikoilla. Kaikki asetinlaitetyypit ovat käytössä Suomen rataverkolla. Lisäksi turvalaitehallissa ja sen ulkoalueella on kaksi erityyppistä tasoristeysvaroituslaitosta sekä suojastus- ja junien kulunvalvontajärjestelmät. Näin kattavat laitteistot antavat mahdollisuuden todella monipuolisten turvalaitekurssien ja näyttökokeiden järjestämiseen.

VR Track toimi myös urakoitsijana suunnittelemissaan kohteissa.

– Urakkamme kattoi työt radan, sähköradan, vahvavirran, turvalaite-, sekä kytkinlaitostöiden osalta. Suuri kiitos kaikille osallistuneille! Työmaalla oli alusta asti me-henki päällä, mikä kantoi koko projektin loppuun asti, rakentamisesta vastannut VR Trackin projektipäällikkö Jarno Laakso kiittelee.