VR Track voitti Riihimäen henkilöratapihan suunnittele ja toteuta -sähkörataurakan


Liikenneviraston tilaama urakka on osa laajempaa Helsinki–Riihimäki-hanketta, jonka myötä muun muassa rataosuuden häiriöherkkyys vähenee.

Suomen vilkkaimmin liikennöidyn rataosuuden Helsinki–Riihimäki välityskyky on jäänyt liikennemäärien kasvaessa liian pieneksi, mikä on tuonut sen alttiiksi häiriöille. Liikenneviraston Helsinki–Riihimäki-hankkeessa parannetaan rataosuutta ja sen liikennepaikkoja. Riihimäen henkilöratapihan muutostyöt ovat osa ensimmäisen vaiheen parantamishanketta.

Riihimäen henkilöratapihan muutostyöt vaikuttavat muun muassa raidelinjauksiin ratapihan etelä- ja pohjoispäissä. VR Trackin voittama suunnittele ja toteuta -urakka sisältää sähkörata-, valaistus-, vaihteenlämmitys- ja geoteknisen suunnittelun, perustuksien asennuksen, valaistus- ja vaihteenlämmitystyöt, kaukokäyttömuutokset sekä sähköratatyöt hankintoineen.

Ratapihan muutostöiden suunnittelu aloitetaan välittömästi, ja loppusyksystä käynnistyvät sähkörataperustuksien asennukset. Sähköratatyöt alkavat alkuvuodesta 2018 ja urakka valmistuu heinäkuussa 2020. Suurimmat muutostyöt tullaan tekemään vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja Helsinki–Riihimäki-hankkeesta Liikenneviraston hankesivuilta.