VR Trackin johtoryhmä ja hallitus koostuvat monipuolisista eri alojen ammattilaisista, joiden toimintaa ohjaavat yhtiön arvot, asiakaslähtöinen ajattelutapa, innovatiivisuus sekä kilpailukyvyn varmistaminen.

Yhteinen päämäärä ja toimintaperiaatteet yli eri liiketoimintayksiköiden ovat johtoryhmän perustana. Säännöllisesti kokoontuva johtoryhmä käsittelee yhtiön toimintaa koskevia strategisia ja muita merkittäviä asioita sekä tärkeimpiä päivittäisiä toimintoja ja operatiivisia päätöksiä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja varmistaa tarvittavan tiedonkulun hallituksen ja johtoryhmän välillä, jolloin toiminta on saumatonta. Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät määritellään osakeyhtiölaissa.